Omaggio al giudice Falcone

DOMENICO TURCO T’AMMAZZARU, OMU DI PACI (A Giovanni Falcone) C’era suli, precisi comi ora, suli e silenziu, prima di l’agguatu: t’ammazzaru, omu di paci, t’ammazzaru comi un cani arraggiatu senza lassariti mancu lu tiempu di prigari, o taliari lu mari l’urtima vota; e a tuttu lu munnu quannu muristi ci parsi ca morsi la ‘Ggiustizia ‘mpersuna, e la Verità trimà … Continua a leggere